Punaiset suvipäivät 2012

Kesä- heinäkuun vaihteessa kokoontui perinteisille Punaisille suvipäiville jälleen neljäkymmentä vasemmistolaista ihmistä pääasiassa P-Karjalasta, Kainuusta ja Ylä-Savosta keskustelemaan yhdessä politiikasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurokriisi – tänään – huomenna – ikuisesti

Lauantaina tutkija Antti Ronkainen käsitteli alustuksessaan eurokriisiä. Hänen mukaansa kriisipolitiikalle ei ole syntynyt vastaliikettä. Oikeiston väite julkisesta velasta kriisin syynä on hyväksytty yleisesti. Kuitenkin säästöjen nimissä harjoitettu leikkauspolitiikka pahentaa kriisiä ja johtaa väestön kurjistumiseen, erityisesti tämä näkyy Välimeren maissa, joista sekä pääoma että työvoima pakenee.

– Kriisin aikana julkinen velka on kasvanut 66 prosentista 85 prosenttiin bruttokansantuotteesta pääasiassa pankkien pelastamisen vuoksi. Alkuvuonna annettiin 1000 mrd euroa pankeille 1 prosentin korolla ja ne lainasivat ongelmamaille 6-7 % korolla ja nyt pankeille lisää 100 mrd.

– Euron aikana yksityinen velka on kasvanut ongelmamaissa räjähdysmäisesti, nyt sitä on koko euroalueella 460 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Tosiasiassa meillä on velkakriisin lisäksi myös pankkikriisi ja investointikriisi. Pankeilla on ongelmaluottoja, valtiot taas eivät leikkauspolitiikan vuoksi pysty investoimaan. Rahaliitto ei pysty tasaamaan sisäisiä eroja, eivätkä valtiot pysty yksinään korjaamaan tilannetta. Tarvittaisiin kykyä yhteistoimintaan koko euroalueella.

Ronkainen esitteli kriisin ratkaisumallia nykyisten EU-rakenteiden pohjalta. Ensiksi: julkisen velan uudelleen järjestely, jossa 60 prosenttia siitä siirretään Euroopan keskuspankille, jolloin velan hoitokulut pienenevät. Toiseksi: luodaan pankkiunioni, tiukempi pankkivalvonta ja ongelmapankkien taseiden puhdistaminen ja tarvittaessa niiden pääomittaminen ja siinä yhteydessä kansallistaminen. Kolmanneksi: Talouskurisopimus korvataan Euroopan laajuisella kasvuohjelmalla, luodaan investointiohjelma julkiseen terveydenhoitoon, vanhusten hoitoon, koulutukseen, julkiseen rakentamiseen ja vihreään teknologiaan. Se toteutetaan Euroopan keskuspankin suoraan valtioille antamalla rahoituksella.

– Pitemmällä tähtäimellä joudutaan ottamaan kantaa verokilpailuun, finanssimarkkinoihin, veroparatiiseihin, demokratiaan, valitsemaan talouskasvu tai downshiftaus (tietoinen talouden pienennys). Mennäänkö yhteistyön kautta liittovaltioon vasemmistolaisena projektina vai joudutaanko luopumaan rahaliitosta?

– Mikä on valtion rooli nykyisin ilman omaa rahapolitiikkaa? Myös nykyiset EU:n kurisopimukset kaventavat valtioiden itsenäisyyttä, Ronkainen summasi lopuksi.

Antti Ronkaisen ja Joel Kaitilan kirjoitus aiheesta Suomen Kuvalehden verkkojulkaisussa: http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/brysselissa-hoidetaan-vaaraa-kriisia-tassa-eurokatastrofin-ratkaisumalli

Tässä linkki Antti Ronkaisen kirjoitukseen http://www.laitos.fi/ala-ruoki-trollia.html Jutusta löytyy mielenkiintoinen tilasto julkisen ja yksityisen velan suhteesta bruttokansantuotteeseen.

Elo tää kapitalismissa on meille käskynä vain kohtalon?

 

Toimittaja Hannu Taanilan mukaan kapitalismi ei ole koskaan voinut näin hyvin kuin nyt.

 

– Kapitalismi kuntoilee, huonoja pääomia tuhotaan. Kapitalismi nousee kriisistä entistä ehompana.

 

– EU-ratkaisun jälkeen Suomen talouden piti lähteä kasvuun. Nyt EU ei tunnu enää yhtä hyvältä. Sehän olikin ideologinen ratkaisu ja toimii niin kauan, kuin siitä on hyötyä kapitalismille. Oikeistopuolueet ovat pankkien luokkataisteluelimiä.

 

– Pankkien omistajiahan tässä pelastetaan, kun niiden saatavia laitetaan veronmaksajien piikkiin. Velkahan on jonkun omaisuutta. Loppujen lopuksi ei se ole tärkeää saavatko pankkien omistajat kaikki velkansa takaisin. Tärkeintä on velan antamisen oikeus.

 

– Kapitalismi syntyi aikanaan vallitsevan olotilan rukkaamisen kautta markkinoiden vapautumisena ja laajenemisena. Nyt se on muuttunut ideologiaksi, ”markkinauskoksi”. Mikä on ”markkinat”, se on kapitalismin terroria, joka hävittää julkista omaisuutta, yhteistä hyvää.

 

– Kapitalismi voi paremmin kuin koskaan. Maailma tapahtuu kapitalismiksi, eikä se johdu ihmisten pahuudesta, Taanila vakuutti.

 

 

 

Mitä on tehtävä?

 

Ay- ja kansalaisaktiivi Sippo Kähmi pohti alustuksessaan, mitä pitää tehdä tässä tilanteessa, kun globaalin kapitalismin kriisit ilmenevät talouden, demokratian ja ympäristön kriiseinä. Missä on vasemmiston vaihtoehto, miten se näkyy?

 

– Suomalainen vasemmisto on sopeutunut nykyiseen menoon. Eurooppalaisen vasemmiston kokoontumisista puuttuu Suomen ja Pohjoismaiden edustajat (tai heillä ei ole niihin mitään annettavaa). Kun Euroopan demarijohtoinen ay-liike järjestää toimintapäivän leikkauspolitiikkaa vastaan, Suomen ay-liike ei ole mukana, vaihtoehdon sijaan ollaan rikkureita.

 

– Suomalaisesta ay-liikkeestä puuttuu ruohonjuuritason kansainvälisyys, johtajat vain reissaavat kokouksissa. Mutta voidaanko saada laadullisia muutoksia ilman kamppailua? En usko, että näin muutetaan Eurooppaa paremmaksi liittovaltionkaan tasolla.

 

Kähmin mukaan vasemmistolainen vaihtoehto on ensiksi niin ay-liikkeen kuin kansalaisliikkeiden yhteinen kamppailu välittömien konkreettisten vaatimusten puolesta. Toiseksi tarvitaan maailman ja yhteiskunnan teoreettista ymmärtämistä. Kolmanneksi niiden lisäksi tarvitaan myös uskottava visio tulevaisuudesta, uudenlaisesta sosialismista.

 

– On puhuttava näistä asioista ihmisten omalla kielellä, popularisoitava (kansantajuistettava) politiikan joskus vaikeaselkoista kieltä.

 

– Tällä hetkellä leikkauspolitiikan vastustaminen on yksi mahdollisuus koota laajempaa vastarintaa. Helsingin Torikokous-liike kokoaa Occupy Säätytalo -mielenosoitusta hallituksen budjettiriihen yhteyteen 29.-30.8.

 

– Torikokous -liike etsii vaihtoehtoja kapitalismin kriiseihin. Se on mitä luontevin ja tarpeellinen toimintaympäristö kommunisteille. Vasemmistolla ei ole tällä hetkellä hegemoniaa edes vaihtoehdon piirissä. On toimittava, sillä kapitalismi ei välitä miten maailman käy, se voi tuhota koko sivilisaation, Kähmi muistutti.

 

 

 

Mistä löytyy kamppailun aineksia?

 

Alustus kirvoitti vilkkaan keskustelun, jossa pohdittiin minne solidaarisuus on hävinnyt, peräänkuulutettiin opintotoimintaa teoreettisen ymmärryksen ja historian tuntemuksen lisäämiseksi ja osallistumista kaikenlaisten kansalaisjärjestöjen, erityisesti ympäristöjärjestöjen, toimintaan. Kaivattiin yhteistä isoa valtakunnallista kamppailua, joka pyrittäisiin viemään loppuun saakka. Yhtenä kokoavana tavoitteena voisi olla työajan lyhentäminen 6+6 mallilla, toinen hyvin keskeinen kamppailukysymys on julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon surkea tila. Hallituksen kaavailemaa SOTE- ja kuntauudistusta vastaan olisi noustava joka kunnassa.

 

Keskustelu jatkui vielä sunnuntaina Asko Julkusen puheenvuoron pohjalta. Hän kertoi Pohjois-Savon kokemuksista kuntakapinassa ja toriliikkeen toiminnassa sekä ”Pelastetaan Työnkulma” -liikkeestä. Keskustelussa purettiin vähän huolia ja etsittiin keinoja toiminnan vauhdittamiseksi. Opiskelun, suunnitelmallisen toiminnan ja organisaation merkitystä korostettiin. Jalkautumista ihmisten pariin turuille ja toreille pidettiin välttämättömänä.

 

 

 

Touhutaanko Suomessa Texasin malliin?

 

Sunnuntaina keskusteltiin myös Itä-Suomen kaivoshankkeista kansalaisaktiivi Tuomo Tormulaisen alustuksen pohjalta.

 

Tormulaisen mukaan Itä-Suomessa on runsaasti heikkoja malmioita, jotka saatetaan ottaa käyttöön liuotusmenetelmällä. Sitä testataan nyt Talvivaarassa ja se on perinteisiä menetelmiä edullisempi. Louhintamäärien kasvaessa ns. harmekiven määrä kasvaa.

 

– Suomessa on tähän mennessä koko kaivostoiminnan aikana 1500-luvulta lähtien louhittu n. 1250 miljoonaa tonnia kiveä. Talvivaarassa aiotaan louhia neljässäkymmenessä vuodessa 1550 miljoonaa tonnia. Nykyiset haitat ovat kolmen vuoden toiminnan tulosta.

 

– Luonnonsuojeluliitto vaatii pakollisten ympäristövaikutusten arviointia puolueettomaksi. Nykyiset konsulttifirmat ovat kytköksissä kaivosteollisuuteen. Kaivosten vuosittaiset tarkkailuraportit on saatava julkisiksi, kansalaisvalvontaan. Ympäristöviranomaisille on saatava lisää resursseja, että valvonta olisi tehokkaampaa. On vaadittu myös louhintaveroa, siihen sisältyy riski, että yhtiöt ”vapauttavat” sen jälkeen itsensä vastuusta. On saatava ehdoton korvausvelvollisuus vahingon aiheuttajalle.

 

– Uudessakaan kaivoslaissa ei tule kunnille veto-oikeutta kaivosten suhteen. Niitä kuullaan, mutta lopullisen päätöksen tekee hallitus.

 

– Kaivosyhtiöiden rahoitus perustuu jatkuviin osakeanteihin, Talvivaarankin osake on laskenut huipustaan 60 prosenttia. Lisäksi yhtiöt edellyttävät valtion tukea, rautateiden ja sähkölinjojen rakentamista. Toiminta perustuu voiton maksimointiin.

 

– Kestävämpää toimintaa voisi olla, että tullaan toimeen sillä mitä on. Tuotteet pitäisi valmistaa kestävämmiksi. Kaivostoiminnan yhteydessä syntyvä harmekivi käyttöön tai ongelmajätteeksi, kaivoksia voitaisiin perustaa kaatopaikoille ja ottaa sieltä talteen hyödyllinen aines, ja tietysti on saatava kehittyneempää teknologiaa kaivostoimintaan, Tormulainen listasi.

 

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota Suomen kaivoslain antamaan varsin laajaan valtausoikeuteen, vain Texasissa se on yhtä laaja. Voidaan vallata luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja.

 

Jo lauantai-iltana katsottiin Hannu Hyvösen ja työryhmän tekemä elokuva Varrella virran (http://video.elonmerkki.net/varrellavirran.mp4) Talvivaaran läheltä alkavasta Nurmijoen koskireitistä ja kaivoksen jätevesien vaikutuksesta siihen. Ihmiset ovat huolissaan, tämä huoli pitäisi aktivoida käytännön toiminnaksi saastuttamista vastaan.

 

 

 

Ensi kesänä Sonkajärven Koirakoskelle

 

Lopuksi savolaiset esittivät kutsun saapua Punaisille suvipäiville Sonkajärven Koirakoskelle ensi kesänä kesäkuun lopussa.

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: