Kannanotot

Natoa vastaan

Naton huippukokoukseen liittyen julkistettiin 35 kommunistisen puolueen yhteinen kannanotto Natoa vastaan.

”Kommunistiset ja työväenpuolueet vaativat kaikkien ulkomaisten joukkojen välitöntä vetämistä pois Afganistanista ja muista imperialistisista interventioista. Ne vastustavat sodan laajentamista Lähi-idässä, erityisesti Iranissa ja Syyriassa. Puolueet esittävät Naton purkamista ja tukevat kansojen oikeutta irtaantua Natosta.”

Siitä on uutisena lyhyt versio SKP:n kotisivuilla.
http://www.skp.fi/2012-21-5/kommunistisen-puolueet-natoa-vastaan

Kokonaisuudessaan lausuma ja sen allekirjoittajien lista löytyy kannanotosta aloitteen tehneen Portugalin kommunistisen puolueen sivuilta
http://www.pcp.pt/en/joint-statement-nato-threat-world-peace

———————————————————————————————

Näpit irti eläkeiästä ja eläkkeistä

Pääministeri Katainen on patistellut työmarkkinajärjestöjä sopimaan huononnuksista eläkejärjestelmään. Suurtyönantajat ovat jo pitkään vaatineet niitä ja pääministeri Matti Vanhanen teki aikanaan sen suuntaisen esityksen Kuusamon hangilta palattuaan vuonna 2008.

Vanhasen hanke tyrmättiin kansalaisten toimesta, eikä nytkään ole mitään syytä alistua hallituksen työurien pidentämisen varjolla ajamaan eläkeiän nostoon, eläkeputken tukkimiseen ja eläkkeiden leikkaamiseen.

Suuressa eläkeuudistuksessa kymmenen vuotta sitten leikattiin elinaikakertoimen avulla tulevien eläkeläisten, nykyisten nuorten, eläkettä ainakin 25 prosenttia nykyisestä tasosta. Se vääryys pitää korjata, eikä suunnitella uusia leikkauksia eläkkeisiin.

Nykyinen eläkkeelle jäämismalli on jo tarpeeksi epäoikeudenmukainen. Kevyissä, hyvin palkatuissa töissä voi jatkaa 68 vuotiaaksi ja kartuttaa eläkettään viimeisinä vuosina voimakkaasti.

Raskaissa, huonosti palkatuissa töissä ja pätkä- ja silpputöissä eläke jää pieneksi, tämäkin vääryys pitää korjata, eikä hyväksyä uusia huononnuksia pieneläkeläisten asemaan.

Ylipäätänsä keskustelu eläkeiän nostosta on hakoteillä. Neljännes alle 25 vuotiaista on Suomessa vailla töitä, miksi vanhojen ja vaivaisten pitäisi jaksaa pitempään. Työn tuottavuus kasvaa vauhdilla, entistä pienemmällä porukalla tehdään entistä enemmän tulosta.

Bruttokansantuote on Suomessa 190 miljardia euroa vuodessa, yli 50 miljardia euroa suurempi kuin kymmenen vuotta sitten. Työeläkerahastoissa on yli 140 miljardia euroa ja niihin tulee rahaa koko ajan vähintään sen verran kuin eläkkeitä maksetaan. Mitään eläkepommia ei ole, elleivät rahastojen hoitajat polta varoja pörssipelissä.

Meillä on varaa maksaa nykyiset eläkkeet, nostaa perusturva 900 euroon kuukaudessa, mukaan lukien pienet eläkkeet. Meillä on varaa lyhentää työaikaa niin, että nuoret pääsevät töihin ja elämän alkuun. Sillä ehkäistään monen ongelman synty.

Kansantuloa on jaettava uudelleen. Yhteisellä työllä luotu varallisuus on käytettävä yhteiseksi hyväksi. Lamavuosinakin pörssiyhtiöt ovat jakaneet vuosittain yli kymmenen miljardia osinkoja investointien sijaan ja rahat ovat menneet pörssipeliin. Harmaassa taloudessa valtio menettää miljarditolkulla vuosittain selvää rahaa.

Kommunistien mielestä nämä vääryydet voidaan korjata ay -liikkeen ja koko vasemmiston yhteisellä toiminnalla, jos niin halutaan. Ei ole mitään syytä alistua kokoomuksen ajamaan leikkauspolitiikkaan.

Hannu Ketoharju

SKP:n Joensuun piirijärjestö,

piirisihteeri

———————————————————————————————

Hyvinvointia suurelle enemmistölle

Kokoomuslaisen kuntaministerin johdolla piirreltiin kuntakarttaa uusiksi. Nykyisistä 336 kunnasta jäisi jäljelle vain 70. Vetämällä kuntarajoja uusiksi, ei kuitenkaan muuteta mihinkään palvelujen tarpeita. Kataisen hallituksen sopima kuntauudistus on vaikeuksissa. Sokea Reettakin näkee, ettei kuntaliitoksilla poisteta kunnallisten palvelujen rahapulaa ja henkilöstövajausta.

Hyvinvointivaltiota on sanottu naisten parhaaksi ystäväksi. Kunta- ja palvelurakenteiden muutoksilla hallitus on lopettamassa naisten arjen sujumiselle tärkeitä lähipalveluja. Samalla aiotaan kuntaministerin mukaan lopettaa yli 40 000 työpaikkaa kunta-alalta, jonka työntekijöistä suurin osa on naisia ja työssä jaksaminen jo nyt ongelmana.

Hallitus ei uskalla kertoa suoraan, että tarkoitus on karsia lähipalveluja, keskittää palvelut suuriin keskuksiin, vähentää työpaikkoja ja leikata menoja. Tämä ymmärretään kuitenkin kunnissa ja siksi uudistus on saanut vastaansa ”kuntakapinan”.

Kuntauudistuksen avulla on tarkoitus yksityistää lisää julkisia palveluja  luomalla kuntaliitoksilla  myös  ylikansallisia yrityksiä kiinnostavat asiakasmassat. Samaa tavoitetta palvelee haja-asutusalueitten asukkaitten houkuttelu taajamiin – tai jättäminen oman avun varaan.

Samaan aikaan rahaa riittää Euroopan unionin pankkitukiin ja Nato-ohjusaseiden hankkimiseen, mutta valtiontalouteen valmistellaan miljardien leikkaus- ja verokiristyslistoja. Hallitus on sitonut linjansa EU:n talouskurisopimukseen ja yhä kovempaan leikkauspolitiikkaan. Kulissien takana valmistellaan yhä uusia heikennyksiä sosiaalisiin ja muihin perusoikeuksiin.

Kommunistien mielestä leikkauspolitiikka ei tuo helpotusta talouskriisiin. Sillä lisätään vain eriarvoisuutta ja siirretään pankkien velkoja veronmaksajille. Taantuman torjumiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi on päinvastoin suunnattava lisää varoja erityisesti työllisyyteen, perusturvaan ja kuntien palveluihin. Tarvitaan myös käytännöllisiä toimia palkkatasa-arvon toteuttamiseksi.

Vetoamme erityisesti SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden kansanedustajiin: Oletteko rahaeliitin vai ihmisten enemmistön kannalla?

Suomessakin on lähdettävä suoraan kadulle puolustamaan oikeutta hyvinvointiin ja tasa -arvoon.

SKP:n Joensuun piirijärjestö 18.3. 2012

———————————————————————————————-

SDP:n jaVasemmistoliiton Pohjois-Karjalan piirijärjestöille

Hyvät toverit! Kokoomus johtaa Suomen politiikkaa vajaan neljänneksen kannatuksella, koska vasemmisto on passiivinen ja hajallaan.

Kokoomuspolitiikka on merkinnyt tuloerojen kasvua ja köyhyyden kaksinkertaistumista viime vuosina. Kunnat on ajettu talousahdinkoon valtionapuja kiristämällä, mikä on johtanut palvelujen leikkaamiseen ja kilpailuttamisen kautta kasvavaan yksityistämiseen. Pohjois-Karjala on jäämässä peräkyläksi mm. yöjunayhteyden lakkauttamisen vuoksi.

SKP:n Joensuun piirijärjestö ehdottaa, että kokoontuisimme keskustelemaan vasemmiston yhteisen vaaliliiton  muodostamismahdollisuudesta tulevissa eduskuntavaaleissa. Vaaliliitolla voisi olla joitakin yhteisiä tavoitteita. Se  lisäisi vasemmiston voimaa ja uskottavuutta P-Karjalassa.

Keskustelun pohjana voisivat olla mm.seuraavat tavoitteet:

  • Perusturvan parantaminen nostamalla pienimpiä päivärahoja 120 e/kk, ”Ei riitä”- kampanjan mukaisesti
  • Tuloerojen kaventaminen suurten pääomatulojen verotusta kiristämällä
  • Kuntien valtionapujen lisääminen
  • Hyvinvointivaltion puolustaminen ja kehittäminen: se  vähentää työttömyyttä ja eriarvoisuutta. Se ehkäisee rasismin ja äärioikeiston ja oikeistopopulismin kasvua
  • Valtion rahoituksen lisääminen kuntien investointeihin asuntoihin, kouluihin, sairaaloihin, se olisi parasta elvytystä
  • Yöjunayhteyden palauttaminen
  • Uraanikaivosten avaamisen estäminen P-Karjalassa
  • Suomen NATO-jäsenyyden torjuminen

Pyydämme kunniottavasti vastaustanne 1. maaliskuuta 2010 mennessä

Joensuussa  19.1.2010 SKP:n Joensuun piirijärjestö

puheenjohtaja Martti Vaskonen, piirisihteeri Ari Sulopuisto

———————————————————————————————-

Tarvitaan vasemmiston yhteistyötä

Nyt finanssikriisin syvetessä populismi ja oikeisto kokoaa rivinsä ja hyökkää ennen näkemättömällä tavalla. Ensimmäiset välittömät uhrit ovat maahanmuuttajat, työttömät, heikossa työsuhteessa olevat ja terveyspalveluja tarvitsevat. Myös ympäristön pilaaminen kiihtyy työpaikkojen nimissä. Tällä nykyoikeiston populistisella linjalla kriisi syvenee, rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

Meidän kommunistien mielestä kaikkien edistyksellisten ihmisten yhteistyö on ainoa tie ulos kriisistä. Yhteistyötä tulee kehittää sekä jatkuvassa paikallisessa ja valtakunnallisessa etukamppailussa että vaaleissa. Sillä eikö ihmisten pitäisi olla politiikan tekijöitä, eikä pelkkää vaalikarjaa. Ja eikö talouden pitäisi palvella ihmistä eikä ihmisen taloutta.

Yhteistyössä voimme ajaa perusturvan uudistamista. Ehdotamme vähintään 900 euron perusturvaa verottomana kuukaudessa jokaiselle, joka ei voi saada muuten toimeentuloaan.

Yhteistyössä voimme puolustaa paremmin julkisia palveluja yksityistämiseltä, josta P-Karjalassa on kielteisiä kokemuksia. Ehdotamme, että erityisesti sosiaali- ja terveyspalvet turvataan lisäämällä resursseja hoito- ja hoivatyöhön ja kunnille palautetaan valtionosuuksien leikkaukset.

Yhteistyössä voimme paremmin torjua uudet ydinvoimalat ja uraanikaivokset. Ehdotamme aloitteellisuutta uusiutuvan energian käytön laajentamiseksi, mm. saada biokaasua julkisen liikenteen käyttöön ja yöjuna takaisin.

Teimme talvella aloitteen vasemmiston yhteistyöstä tulevissa eduskuntavaaleissa, ja uudistamme sen. Vieläkään ei ole myöhäistä koota edistyksellisiä voimia Pohjois-Karjalassa torjumaan perussuomalaisten tukeman kokoomuksen etenemistä.

Olemme varmoja, että yhdessä kykenemme pysäyttämään oikeiston populismin ja rasismin hyökkäyksen ja turvaamaan käänteen kohti hyvinvointia ja solidaarisuutta.

Martti Vaskonen

SKP:n Joensuun piirin puheenjohtaja

Edo Pennings

varapuheenjohtaja

———————————————————————————————

Kontioniemen tilane

Yhteistyötä kieltojen sijaan

Kontioniemen asukasyhdistyksen nimissä jaettu tiedote kehottaa kyläläisiä häätämään turvapaikan hakijat kunnan leikki- ja palloilukentältä.

Käytännössä pääsy yleiselle paikalle evätään ulkonäön perusteella. Tämä voidaan tulkita rasismiin yllyttämiseksi.

On ymmärrettävää, etteivät kunnalliset palvelut kuten urheilukenttä tai uimaranta aina riitä kaikille käyttäjille. SKP:n Joensuun piirijärjestön mukaan oikea valitusosoite olisi kuitenkin kunta ja sen määrärahojen käyttö, eikä ihmisten oikeuksien rajoittaminen.

Vastaanottokeskuksen asukkaiden ja kyläläisten yhteistyön kehittämiseksi Kontioniemen kyläyhdistys voisi järjestää yhteisiä tilaisuuksia, mm. jalkapallo-otteluita, ja muutenkin etsiä keinoja suoraan kommunikointiin maahanmuuttajien itsensä kanssa.

Kiellot ja maahanmuuttajien eristäminen saattavat synnyttää todellisia ongelmia. Nämä ihmiset ovat lähteneet kotimaastaan sodan tai muun vainon vuoksi. Toisin kuin ne sadattuhannet suomalaiset ”talouspakolaiset”, jotka lähtivät 1800-1900- luvulla Amerikkaan tai Ruotsiin.

Suomalaisten kokemat työllisyys- ja toimeentulo-ongelmat eivät ole maahanmuuttajien syytä vaan kokoomusjohtoisen talouspolitiikan. Sama uusliberalistinen politiikka synnyttää sotia, vainoa ja ryöstötaloutta ja näin ajaa ihmisiä pakolaisiksi.

———————————————————————————————

Mediamaksu

Yleisradion rahoitus on turvattava oikeudenmukaisella tavalla Joensuussa 30.8.09 järjestetty Valtamedia ja vastarinta-seminaari keskusteli laajasti tiedonvälityksen tilasta ja mediamaksusta. Yleisradiolla (YLE) on tärkeä merkitys monipuolisen tiedonvälityksen, sivistyksen, kulttuurin ja sananvapauden kehitykselle, siksi Yleisradion rahoitus on turvattava. Yleisradion rahoitusta pohtinut työryhmä on esittänyt televisioluvan korvaamista mediamaksulla, joka olisi kotitalouksilta 175 euroa vuodessa. Tämä maksu on epäoikeudenmukainen. Se kohdistuu samansuuruisena niin köyhiin kuin rikkaisiin riippumatta kotitalouden henkilömäärästä tai siitä, onko televisiota tai internet-yhteyttä käytössä. Televisio, radio ja nykyisin myös internet ovat palveluja, joiden käyttö pitäisi turvata kaikille vaikeuttamatta kenenkään toimeentuloa. Valtion budjettirahoitusta on vastustettu sillä perusteella, että se tekee Yleisradion riippuvaiseksi talouden ja politiikan suhdanteista. Mediamaksu on samalla tavalla riippuvainen eduskunnasta ja koska tahansa helposti muutettavissa. Epävarma on myös esitys mediamaksun korvaamisesta pienituloisille nostamalla toimeentulotukea ja muuta perusturvaa. Huoli Yleisradion riippumattomuudesta on aiheellinen. Suurten kaupallisten mediatalojen ohella Yleisradion roolia on heikentänyt myös eduskuntapuolueiden tapa alistaa tämä julkisen palvelun laitos pönkittämään niiden asemaa. Tasaveron kaltaisen mediamaksun sijasta on säädettävä laki, jolla valtion budjetista ohjataan Yleisradiolle indeksiin sidottu summa, joka on nykyistä televisiolupamaksujen tuottoa suurempi. Yhtiöluonteen sijaan Yleisradiota on kehitettävä monipuolisena, ei-kaupallisena julkisen palvelun laitoksena. Lisäksi viime vuosina alennettuja kaupallisten televisiokanavien Yleisradiolle suorittamia toimilupamaksuja on korotettava ja siten vahvistettava Yleisradiota.

Martti Vaskonen SKP:n Joensuun piirijärjestö, pjmia

———————————————————————————————-

Pohjois-Karjalan liitto on kuntien aloitteesta värvännyt lääkäreitä Venäjän Karjalasta terveyskeskusten lääkäripulan helpottamiseksi.Tähän kolonialistiseen hankkeeseen on ryhdytty, vaikka Venäjän Karjalan terveysolot kaipaavat kohennusta ja omat lääkärit ovat siinä tarpeen. Korkealle koulutettuja ihmisiä houkutellaan Suomeen, kun samaan aikaan köyhiä ja avun tarpeessa olevia syrjitään ja karkotetaan.

Lääkärivärväyksen sijaan kuntapäättäjien tulee korjata terveyskeskusten työntekijöiden palkkausta ja muita työehtoja kilpailukykyisiksi yksityisen sektorin kanssa. Nyt sairaanhoitajia ja lääkäreitä lähtee ulkomaille parempien työehtojen perässä. Täällä yksityiset lääkärifirmat huonontavat kuntien taloutta eduskunna laillistamalla veronkierrolla.

Kuntapäättäjinä ovat samat eduskuntapuolueet, jotka valtionosuuksia leikkaamalla ovat ajaneet kunnat talousahdinkoon. Valtio maksoi kuntien sosiaali- ja terveysmenoista vuonna 1990 noin 40%, mutta vuonna 2007 enää 25%. Eipä ihme, että kuntatalous on tiukalla ja valtion budjetti ylijäämäinen.

Palauttamalla valtion rahoitus lamaa edeltäneelle tasolle voidaan korjata terveyskeskusten työolot ja turvata kaikille laadukkaat kunnalliset palvelut. Niitähän kolme neljästä suomalaisesta haluaa, eikä kolonialismia, yksityistämistä ja kilpailuttamista.

Suomen Kommunistisen Puolueen Joensuun Piirijärjestö

Joensuussa 26.6.2008
Raimo Ruttonen , Hannu Ketoharju, Veijo Saaralainen, Edo Pennings, Martti Vaskonen

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: